E-Ticaret

E-Ticaret Sitesinin/Şirketinin İç Yapısı & Organizasyon Şeması!

E-Ticaret’te kim ne iş yapar, hangi departman kime bağlıdır, departmanların görevleri nelerdir?
gibi soruların cevaplarını detaylıca bulabileceğiniz yazımızı keyifle okumanızı dileriz.

E-Ticaret kanalını kullanan her marka için aynı formül geçerli olamıyor yani kopyala yapıştır modeli tutmuyor. Fakat genel geçer departmanlar, ortak yapılan işler ağırlıklı olduğu için yazımızda bunlara değineceğiz. E-Ticaret’e yeni başlayacak olanlar için tavsiye niteliğinde olan bu yazımız şuan hali hazırda E-Ticaret sitesi sahipleri için de kontrol listesi niteliğindedir. Eğer E-Ticaret’e sıfırdan başlayacaksanız öncelikle finans hesaplaması yaparken personel giderlerini çok iyi planlamalısınız.

Personel giderleri dijital dünya markalarının en büyük 3 giderinden birini oluşturuyor. E-Ticaret dediğimiz kanalın enerjisinin %40’ı lojistik, %40’ı pazarlama, %10’u satış sonrası hizmet ve kalan %10’u yönetimdir. Lojistik bu denli önemliyken operasyonel süreçleri yola çıkmadan planlamak ve programlı bir şekilde depo-lojistik kurgularını sağlam temellere oturtmak gereklidir.

KERVAN YOLDA DÜZÜLÜR/DÜZELİR

Yurt içinde ve yurt dışında onlarca markaya danışmanlık verdik. Yurt içi marka yöneticileri/patronları ile yurt dışındakilerin farkı ne diye soranlara verdiğim tek cevap; Türkiye’de “Kervan Yolda Düzelir”, yurt dışında 12 ay sonra ülkenin içine gireceği siyasal kriz bile SWOT analizine eklenir ve doğabilecek sorunların yansımaları demo edilir, kötü, normal ve iyi senaryolar çizilir sonrasında plan ve programın tıkır tıkır yürümesi sağlanır.

En basit bir örnek yurt dışında bir E-Ticaret sitesi ortalama 6-12 ayda hayata geçmekte. Türkiye’de bir E-Ticaret sitesi yapım aşamasındayken 3. Ayına girdiğinde patron ya da marka yöneticisi tarafından “ÇOK GEÇ KALDIK, SEZON KAÇIYOR” gibi direktifler gelmesi muhtemeldir

HER YİĞİDİN BİR YOĞURT YİYİŞİ VARDIR

Yurt içi ve yurt dışı yönetim tarzlarını olumsuz eleştirel anlamda söylemediğimi belirtmek isterim. Kültür ve geçmiş ticari tecrübeler neticesinde yönetim tarzları farklılaşmış olabilir. Bizde işi yaptıran da yapan da benzer kültürel altyapıya sahip olduğu için Kervan Yolda Düzelir mantığı daha sağlıklı yürüyor olabilir. Japon ya da Almanların markaları genelde paranoya derecesinde plan ve SWOT ANALİZİ yapmaları onların ticari geçmişlerinden, savaşlarından veya kültüründen kaynaklı olabilir.

Planlama konusundan uzaklaşarak şimdi asıl konumuza dönelim. Planlamanız yoksa bu yazıdan sonra personel ve departman konusunda yeterince bilgiye erişmiş olacaksınız. Yürüyen bir markanız varsa onu da kontrol etmiş olacaksınız.

DEPARTMANLAR:

 

Organizasyon Şeması:

 

Şemayı İndir

E-TİCARET DİREKTÖRÜ / GENEL MÜDÜR NE İŞ YAPAR?E-Ticarete yeni başlayan işletmelerin genel sorunu doğru E-Ticaret Direktörü seçimini yapamamasıdır. Bunun sebebi seçim yapmayı bilmemek değildir. Yatırımlarının ne kadar sürede sitesini ne düzeye getireceğini bilemediği için bugün yeterli olan bir direktörün 12 ay sonra 24 ay sonra büyüyen markasına direktörlük yapma konusunda yetersiz kalıp kalamayacağını kestiremezler. E-Ticaret sitelerinde genelde yaşanan sorun hızlı büyüme karşısında departman yöneticilerinin işleri doğru organize edememesi, yetersiz kalmaları ama bunu bir şekilde bugüne kadar kendi kurdukları kadronun gücüyle absorbe etmeleri.

E-Ticaret direktörü geminin kaptanıdır. Bu bazen patron, bazen patronu E-Ticarete ikna eden sağ kol, bazen dışarıdan transfer edilen bir profesyonel bazense Girişimci olur. Girişimci ile patron arasındaki farkı bilen zaten ayrı ayrı yazmama hak verecektir, bilmeyenler için Girişimci ve Patron arasındaki farkları önümüzdeki haftalarda yazacağımız yeni makalemizden takip edebilir.

Sonuç olarak, bugün size fazla bile gelen bir direktör 1-2 yıl sonra yetmeyebilir. Tecrübem genelde yetmediği yönünde olmuştur. Bu durumda o güne kadar kendi kadrosunu kuran bir direktörü bir anda yedeğe çekemeyeceksiniz ve şirketiniz için ciddi bir sorun teşkil edebilecektir.

Direktör tüm alt departmanlarla koordineli çalışır, onları organize eder, dengeli büyümeyi sağlar ve verimliliği artıracak işleri hayata geçirir. Mikro işlerle uğraşan biri asla direktör olamaz, olmamalı da. Direktör bütüne bakıp gidilen yolu görür, rotayı çizer, yol gösterir. Şirketin maestrosu gibi olmalıdır.

VERİ ANALİZİ / İSTATİSTİK DEPARTMANI NE İŞ YAPAR?

İşimiz dijital. Dijital dünyada verilerin önemini bilmeyen bir girişimci ya da patron görmedim ama eğer okuyanlar içinde varsa aman demeliyim, verileri doğru okumayan, analiz etmeyen, doğru çıkarımlarda bulunmayan bir dijital marka ayakta kalamaz. Dijital dünyanın offline dünyadan en büyük farkı ölçülebilir, daha düşük maliyetle ulaşılabilen verilerdir. Bu yüzden şirketinizin kalbi veri ve istatistik departmanı olmalıdır. Bu departmanda genellikle endüstri mühendisleri çalıştırılmakta ve en iyi verimi bu bölüm mezunlarından alınmaktadır.

Her departmanın içindeymiş gibi, hiçbir departmana bağlı olmadan tüm birimlerin verimliliğini ölçümleyen, Google Analytics, Muhasebe programı, SAP, Oracle gibi ERP programları ve daha onlarca programı yani verinin aktığı her aracı kullanırlar. Büyük şirketlerde bu birime özel İş Zekası ürünleri geliştirilir ve analizlerini tek bir platformda birleştirerek daha verimli çalışmaları sağlanır.

Stratejik Planlama ve İş Geliştirme departmanı ile omuz omuza çalışan analistler şirketin bugünkü durumunu anlamasına ve gideceği yolu aydınlatmasına olanak sağlarlar. Bunların dışında E-Ticaret Direktörü’ne alt departmanlarının verimliliği ile ilgili düzenli raporlamalar sunar, bir nevi şirket içi iç denetmen rolüne bürünürler. Fakat asla hiçbir departman bu birimin kime ne sunduğunu ilgili birimler dışında asla bilemez ve bilmemeli.

STRATEJİK PLANLAMA / İŞ GELİŞTİRMEDEPARTMANI NE İŞ YAPAR?

Departmanlar için en zor ve en belirsiz olanı Stratejik Planlama diyebilirim. BU departmanda görev alacak birinin en az 10 yıllık sektör tecrübesine sahip olması gerekir ancak E-Ticarette 10 yıllık tecrübeye sahip olanlar şuan ya melek yatırımcı oldular ya da dev firmaların başında direktör oldular. Bu yüzden analitik düşünebilen, en az 5 yıl tecrübeli, yurt içi ve yurt dışı sektör takibi, analizi ve doğru SWOT çıkarabilen bir ekip kurmaya bakın. 

İnsan, zaman ve finans kaynaklarının koordineli kullanılmasını sağlamakla yükümlüdür. Nereye, ne zaman, ne kadar yatırım yapılması gerektiğini veya tam tersi nereye, ne zaman, ne kadar yatırım yapılmaması gerektiğini belirler. Bu departman da Veri analistleri gibi tüm departmanlarla birlikte çalışır ancak hiçbirine bağlı değillerdir. E-Ticaret direktörü ve Finans Direktörü ile yakın temasta bulunurlar. Doğru çizilmeyen strateji şirketi uçuruma götürebilir. Doğru çizilen strateji ise sizi birden şampiyonlar ligine çıkarabilir. Bu departmanın en önemli özelliği tüm değerlendirmelerini ve analizlerini sadece şirket içi verilerle değil, sektörel, finansal ve SWOT içindeki fırsatlara odaklanarak yaparlar.

Örneğin; dijital performans uzmanınız geçen aya göre cirolarınızın %40 büyüdüğünü söylüyor. Bu veri tamamen gerçek bir veri diyelim. Bu durumda dijital kaynakların çok verimli kullanıldığı kanısına varabilirsiniz. Ancak Stratejist sektörün aylık büyümesinin %60 olduğunu biliyorsa durumu -%20 sektör gerisinde büyüme ile kapattığınızı söyleyecektir. Yani %20 küçüldüğünüzü söyleyecektir. Bu durum tam tersi verilerle de gerçekleşebilir.

Dijital performans uzmanınız geçen aya göre -%15 küçüldüğünüzü söylüyor. Sizin yorumunuz dijital kaynakların verimli kullanılmadığını yönünde olursa yine sadece iç verilerle hareket edersiniz. Stratejist sektörün aylık -%30 küçüldüğünü biliyorsa aynı durumu sektöre göre %15 büyüdük olarak değerlendirecektir. İki değerlendirme de kendi içinde doğru ve tutarlıdır. Farklı departmanların aynı olaya bakışlarının sebeplerini açıklamak istedim.

Başka bir örnek; Native bir mobil uygulamanız yok.
-Aylık toplam trafiğiniz 1.000.000
-Masaüstü trafiğiniz genel trafiğinizin %20’si
-Mobil trafiğiniz genel trafiğinizin %80’i
-Mobil e-ticaret dönüşüm oranınız %1
-Masaüstü e-ticaret dönüşüm oranınız %4
-Sektörel oran Masaüstü %4 ise mobil %2 olmalı.
-Bu durumda trafiğinizin %80’lik kısmından yani 800.000 oturumdan %1 daha az sipariş alıyorsunuz.
İşin kısa matematiği:
Mobil e-ticaret dönüşüm oranında 0,75 artış sağlayarak aylık ne kadar ciro artışı yakalayacağımızı görelim.

Aylık 420.000,00 TL ciroda büyüme sağlamak için mobil uygulama yatırımının acil bir şekilde yapılması gerektiğinin çıkarımını yapar ve bu verilerin kötü, normal ve iyi senaryolarını çıkararak yatırım planını Finans departmanı ile planlar.

İNSAN KAYNAKLARI DEPARTMANI NE İŞ YAPAR?

Temelde her insan kaynakları biriminin yaptığı işleri E-Ticaret şirketindeki İK departmanı da yapar. Yani personel planı, sayısı, şartları, motivasyonları ve gelişimleri için çalışır. Bunların dışında E-Ticaret İK departmanının en çok zorlanacağı konu hızlı büyümeye gebe olan bu sektörde aynı büyüme hızında personel bilgi ve yetenek seviyelerinin geliştirilememesi. E-Ticaret’te dönemsel artan işler lojistik ve çağrı merkezi departmanlarında anlık krizlere yol açabilir. Bu gibi durumlarda İK departmanı Stratejik Planlama departmanı ve Pazarlama departmanı ile yakın temasta çalışmalı, dönemsel değişimleri, yıllık büyüme planlarını birlikte yürütmeli ve bu doğrultuda personel planını, organizasyon şemasını her ay düzenleyip güncellemelidir.

Bir üretim firmasında durağan çalışan İK personeli, E-Ticaret firmasının dinamik personel giriş çıkışlarına, plan değişimlerine ayak uyduramayabilir. Bu sebeple yeni mezun veya hızlı büyümeye açık sektörlerin İK departmanlarında görev almış personellerden bu departmana transfer yapmak en mantıklısı olacaktır.*İpucu: E-Ticaret’te personel maliyeti net cironun %5’inin altında ise çok iyi, %5-%10 arası normal fakat iyileştirilmesi gerekir, %10’un üzerinde ise kesinlikle KRİZ çanları çalmalıdır. E-Ticaret’te gereksiz bir personelin maliyeti size 3.000 – 4.000 TL gibi gelebilir ancak reel maliyet hesaplamasında reklam ROI’si ile gereksiz personel maliyeti çarpılır ve asıl maliyet ortaya çıkar.

3 Gereksiz personelin bir E-Ticaret firmasına aylık zararı:

 

FİNANS DEPARTMANI NE İŞ YAPAR? (Ön & Genel Muhasebe, Finansal Yönetim)

Her şirkette olduğu gibi E-Ticaret markalarında da Kan finanstan akar.Görünmez giderlerin kontrolünün çok zor olduğu bir sektördür E-Ticaret. Brüt karlılık, net karlılık, ürün birim maliyet hesaplama, satış birim maliyet hesaplama, STS, SDH hesaplamaları, Kargo ödemeleri, sipariş iadelerinin ödeme planları, kredi kullanımları, satın alma vadeleri, reklam maliyetleri, gelir gider vade farklarının planlanması ve daha bir sürü ön ve genel muhasebe işlemleri finansçının görevleridir. E-Ticaret’in her departmanında olduğu gibi finans departmanında da hızlı büyüme neticesi negatif etkilere yol açabilmektedir. Ticarette vadeli alıp peşin satmak çok tatlı gelse de E-Ticaret’te net gelir hesabı çok zor olduğu için (iade siparişlerden dolayı) ödeme planlarında %20’ye varan şaşmalar gerçekleşebiliyor. Bir diğer konu da E-Ticaret’te reklam ödemelerinin büyük kısmı yurt dışı firmalarına (Google, Facebook vb) yapıldığı için vergilendirmede özel prosedürler ortaya çıkmakta. Yine de reklam gibi büyük bir gider kalemini yurt dışı ödemeleri de olsa gider olarak gösterebilmenizin yolları mevcut.Pazarlama büyüme odaklıdır, Finans koruma odaklıdır, Stratejik Planlama orta yolu bulması gereken departmandır. Sektör küçülürken bizim büyüme potansiyelimiz varsa bu yatırıma finansı ikna edecek olan Stratejik Planlama departmanıdır. Finans müdürleri bazı E-Ticaret firmalarında Genel Müdür yetkilerine bürünmüş olabilirler ancak bu kısa vadede şirketin tasarruf ettiği izlenimi verse de orta ve uzun vadede gerçek pazarlamacı ve stratejistlere ihtiyaç vardır. Yoksa markanız olduğu yerde saymaya ve dijital dünyanın acımasız gerçeği olan müşteriler tarafından monotonlaşarak unutulup küçülmeye yüz tutacaktır.

YAZILIM DEPARTMANINE İŞ YAPAR?(Geliştirici Birim, Donanım, Veri Tabanı)

E-Ticaret adı üstünde elektronik ticaret yani bir web sitesi üzerinden müşterilerine ürün ya da hizmet satışı yapan ticari şirket. Mağazanız elektronik dünyada yani internette var olacak. Doğru yazılım olmazsa olmaz. Yazılım departmanı web sitenizi ister kendi içinde geliştirsin ister dışarıdan satın aldığını paket ya da özel yazılımı denetleyen konumda çalışsın ipler her zaman sizin kontrolünüzde olmalı. Mağazanızın anahtarı yazılım departmanının elinde olmamalı. Her zaman alternatifiniz bulunmalı ve yazılım yönetiminizi yapan herkimse bunun farkında olmalı. Çokça rastladığımız bir vaka; dükkanının anahtarını teslim ettiği yazılım yöneticilerine bağımlı kalan şirket sahipleri. Bu departmanı bu kadar hassas yapan şey aslında yazılımın doğası. Aynı kişi 5 sene önce kodladığı bir programı bugün kendisi bile anlamayabilir. Durum böyleyken yazılımı yapan kendiniz bile olsanız bu işi tek bir kişiyle yürütmeyin, tek bir kişiye bel bağlamayın.

Gelelim yazılımın çeşitlerine;

A– İçeride kodlama: Şirket içinde kurulacak bir ekip ile sitenizin tüm yazılımlarını içeride yapabilirsiniz.
Artısı: Kendi kontrolünüzde olur. Dilediğiniz zaman geliştirme yapabilirsiniz. Özgün işleri çıkarabilirsiniz.
Eksisi: Elinizdeki personelin yazılım bilgisi kadar yazılımı kullanabilirsiniz. Kapris ve ileride oluşacak saltanatla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.

B– Dışarıdan kiralama: Paket veya Özel yazılım kiralayabilirsiniz.
Artısı: Paket yazılımın tek bir artısı vardır hızlı ve ucuz kurulur. Özel yazılım ise defalarca bu işi yapmış bir ekibe kendinize özel bir yazılımı hızla, içeride kuracağınız ekipten çok daha az maliyetle ve kimseye gebe kalmadan yazdırabilirsiniz.
Eksisi: Paket yazılımların en büyük eksisi dijital dünyanın hızına ayak uyduramamaları, güncel kalamamaları ve herkesle aynı altyapıya sahip olunduğu için farklılaşılacak bazı noktalarda önünüze ket vurmasıdır. Ucuz etin yahnisi nasıl olur? Dükkanınızın kapısı, kasası, rafları, ön muhasebesi, reklam yetenekleri binlerce rakibinizle aynı olsa siz nasıl ayrışıp ligi şampiyonlukla tamamlayacaksınız?

C– Dışarıdan satın alma: Paket veya Özel yazılımı kodları şifresiz bir şekilde satın alabilirsiniz.
Artısı: Tecrübeli bir ekibin yazdığı özel yazılımı satın aldığınızda aslında 3 ayda yazılan bir siteyi değil belki 10 yıllık tecrübeyi satın almış olacaksınız.
Eksisi: Satın aldığınızı kodlayan ekip ile aldıktan sonra işiniz bitecek ve onların yazdığını bir başkasının yani o kalitede yazamayan bir kişinin kontrol etmesi, geliştirmesi mümkün değildir.*Önerimiz: Dışarıdan Özel yazılım kiralamak. İçeride ciddi bir ekip kurarak dışarıdaki ekibi yönettirmek. Bir yandan da tamamen size özel bir site yazıp B planı olarak cebinizde bekletmek.

Yazılımın yanında Sunucu, E-Ticarette bitmeyen entegrasyonlar ve Donanım bilgilerine sahip bir ekibinizin olması işlerinizi büyütme yolunda size daha iyi katkı sağlayacaktır.

PAZARLAMA


E-Ticarette pazarlama departmanını bir çok şirket farklı yapılandırmış durumda ve bambaşka sorumluluklar yüklenmiş durumda. Kimi kategori yönetimini devretmiş, kimi offline reklamlarını yani TV – Radyo – Açıkhava, kimi online reklamlarını yani Google, Facebook, Instagram, Youtube, Criteo, Insider vb, kimi ürün geliştirme ve üretim, kimi firma ise marka yönetimini yüklemiş durumda. Bunları teker teker de üstlenen departmanlar mevcut, birden fazlasını ve tamamını da üstlenen pazarlama departmanları mevcut.Esasında pazarlama departmanının kendine sorması gereken başlıca sorular;

Biz kimiz?

Şirket olarak ne iş yapıyoruz?

Kaç yıldır yapıyoruz?

Şirket Olarak Temel Özelliklerimiz Neler?

 1. Ne satıyoruz?
 2. Sattığımız şey/şeylerin özellikleri
 3. Kaç paraya satıyorum?
 4. Rakiplerim kimler? Aynı veya ikame ürünü satan diğer firmalar?
 5. Rakiplerimden ayrıştığım yönler?
 6. Nerede satıyorum?
 7. Nasıl satıyorum?
 8. Ne kadar satıyorum?
 9. Pazarın büyüklüğü ne?
 10. Potansiyel pazarlar var mı?
 11. Rutin pazar araştırması yaptırıyor muyum?
 12. Sadık müşteri profilim ne?
 13. Potansiyel müşteri profilim ne?
 14. Potansiyel müşteri hacmim ne?
 15. Şirket gelecek hedefim ne?
 16. Marka kişiliği analizim ne?
 17. Marka kimliği analizim ne?

Bu soruların cevaplarını eksiksiz ve gerçek cevaplayan bir pazarlamacı ilk işini yapmış demektir.
Bunların cevaplarını ararken aslında gideceği yolun hakkında ipuçlarını toplamış ve neticeden sonra bu rotayı çizebilecek kıvama gelecektir.Pazarlama departmanının altında, Pazarlama iletişimi yani reklam (Dijital Pazarlama, Offline İletişim, TV, Radyo, Gazete, Açıkhava reklamları), Müşteri (Çağrı Merkezi, İptal & İade Birimi) ve Ürün (Kategori Birimi, Satın Alma, Ürün Geliştirme, Üretim) departmanları mevcuttur.

Bunların dışında E-Ticaret Pazarlama personelinin yapacağı işler;
Standart pazarlamacı gibi, ürünü belirler, ne satacağını, hangi kategorilerinin olması gerektiğini, kategori içlerinde olması gereken model sayısını, stok adetini, SKU, ne kadara satılacağı, brüt kar marjı, nerede satacağını da belirler neticede online satış kanalını kullanıyor olsak da sanal pazarlarda yer alınacak mı? Tek bir site üzerinden mi satış yapılacak, toptan ürün satışı ya da online bayilik sistemi olan XML kullanımı gibi konuların belirlenmesi, satış sonrası hizmetlerden olan çağrı merkezinin ne söyleyeceğinin belirlenmesi, kampanya kurgularının oluşturulması, yeni müşteri çekmek ve sadık müşterilere yeni satışlar gerçekleştirmek için planlamanın yapılması, reklamların ROI sınırlarının belirlenmesi, iletişim yatırımlarının mecralara dağılımı, müşteri iade süreçlerinin planlanması, marka kişiliği, kimliği ve ses tonunun belirlenmesi, sitenin genel UX ve UI kurgularının teftişi, kargo ve ödeme yöntemlerinin tayini, müşteri, rekabet, hedef kitle, satış analizi, Sektör araştırmaları, Pazar hareketleri, müşteri alışveriş motivasyonlarının analizi, tüm reklam mecralarında “WHAT WE SAY?” sorusunun cevabının oluşturulması, büyüme hedefleri ve bunlar gibi bir çok ticari hamle.
Özetle; daha fazla müşteriyi, daha çok sayıda ve daha fazla tutarda alışveriş yapmaya ikna edecek genel geçer
yöntemlerin yönetilmesi.

REKLAM (Dijital Pazarlama, Offline İletişim)

Reklam bir E-Ticaret sitesinin olmazsa olmazıdır. Eğer omni-channel modelini yani hem mağaza hem site modelini kullanmıyorsanız. Sadece web sitesi üzerinden satış yapan bir marka iseniz müşterilerinizin karşısına çıkacağınız tek yol reklamlardır. Yerin altında internet kablolarının içinde var olan bir markasınız. İnsanların gün içinde zaman ayırdıkları dijital ekranların (Google, Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat, Yandex, Bloglar, Onedio, Ekşi Sözlük gibi topluluk yönetimi yapan siteler) içinde bir şekilde müşterilerinizin önüne çıkmalısınız. Veya offline mecralarda (TV, Radyo, Gazete, Dergi ve Açıkhava reklamları) müşterilerinizin karşısına çıkıp onları ikna edip telefonlarından ya da bilgisayarlarından sitenizi ziyaret etmelerini sağlamalısınız. Reklam yoksa, yavaş yavaş yok olacaksınız. Reklam biriminiz (Pazarlama İletişimi) ROI nedir, nasıl belirlenir? Doğru mecra kullanımı, gerilla taktik geliştirme gibi konularda bilgili ya da istekli olmalı.
Dijital reklam dünyası tamamen rekabet üzerine dönen bir yer. Aynı ekranda aynı kişilere kendi markasını göstermeye çalışan binlerce şirket var. Sizin aradan sıyrılıp müşterilerinizi ikna etmeniz gerek. Bunun iki yolu var.

Dijital Rekabette Öne Geçmenin Yolları:

a– Reklam mecralarına rakiplerden her zaman daha fazla birim maliyet harcayarak.

b– Gerilla savaşarak rakiplerin zayıf oldukları veya hiç olamadıkları mecraları kullanarak.
İkisini birden uygulayan markaların başarıya ulaşmaları çok geç olmayacaktır.Gelelim departmanınızın nasıl olması gerektiğine. Reklam işi ikna işidir, sizi bu işi doğru yapacağına ikna edemeyen bir reklamcı müşterilerinizi ürünlerinizi satın almaya nasıl ikna edebilir ki?

Ekibinizin Temelde Bilmesi Gereken Konular;

 1. Sosyoloji
 2. Sosyal Psikoloji
 3. Etkili iletişim ve ikna
 4. Temel pazarlama
 5. Pazarlama iletişimi
 6. Şirket oryantasyonu
 7. Kitle analizi ve yönetimi
 8. Hedef kitle.
 9. Ne sattığınız.
 10. Kime sattığınız.
 11. Brüt karlılığınız.
 12. Temel kitle iletişimi yöntem ve kuramları
 13. Reklam araçlarının kullanımı (Facebook, Instagram, Google, Youtube vb)

İletişimin temelini bilmeden ne dijital reklamcı olabilirsiniz ne de TV reklamcısı olabilirsiniz. Dijital deneme yanılma yöntemine daha uygun bir mecra gibi görülse de yukarıdaki bilgilerden yoksun bir kişi hiçbir zaman yeterli bir iletişim stratejisi yönetimi yapamayacaktır. Yukarıdaki konulardan bazılarına kitaplardan erişmeniz daha doğru olacaktır.

Offline ve Online Reklam Kanalları Nelerdir?

 1. Televizyon
 2. Radyo
 3. Gazete ve Dergi (Basılı medya)
 4. Açık hava (Billboard, megalight, raket, toplu taşıma araç giydirme vb)
 5. P.O.P (Promosyon malzemeler)
 6. Event (Etkinlikler)
 7. Etkinlik, Ürün ya da Ünlü Sponsorluklar
 8. Sms
 9. El broşürü vb.
 10. Online / Dijital Reklamcılıkta Neler Yapılır?
 11. Facebook
 12. Instagram
 13. Google Arama Motoru
 14. Youtube
 15. Criteo (Yeniden Pazarlama Araçları)
 16. Web & Mobil Push Notification/Bildirimler
 17. Site içi çapraz satış araçları (Insider, Segmentify vb)
 18. SEO (Arama motoru optimizasyonu)
 19. Site içi heatmap (Isı Haritası) araçları (hotjar vb)
 20. Site içi Feedback (Geri Bildirim) araçları (hotjar vb)
 21. Site içi Yapay Zeka ile Akıllı Search Box Yönetim Araçları (Algolia vb)
 22. Snapchat
 23. Twitter
 24. Yandex Arama Motoru
 25. Yandex Metrica
 26. Google Analytics
 27. Ahrefs Aracı
 28. Semrush Aracı
 29. Screaming Frog Aracı
 30. Similarweb Aracı
 31. Backlink
 32. Affiliate Marketing (Gelir Ortaklığı Modeli Araç ve Yöntemleri)
 33. Community management (Topluluk yönetimi)
 34. Influencer Marketing (Dijital Kanaat Önderleri Kullanımı)
  .
  .
  .
  Liste bu şekilde uzayıp gidebilir.

Tüm bu maddelerin hepsini 4*4’lük yönettiğini ileri süren biri ile karşılaşırsanız önerimiz ondan uzaklaşın J
Bir tane dijital pazarlama ya da dijital performans uzmanı ile yola devam edilemeyeceğini anlamış olduğunuzu diliyoruz. Her mecra ayrı uzmanlık ister, bir mecranın içindeki ayrı reklam modelleri de ayrı uzmanlıklar gerektirir.

 • ÜRÜN (Kategori Birimi, Satın Alma, Ürün Geliştirme, Üretim)
  çok yakında
 • MÜŞTERİ (Çağrı Merkezi, İptal & İade Birimi)
  çok yakında
 • GRAFİK TASARIM (Stüdyo, Site İçi, Site Dışı)
  çok yakında
 • LOJİSTİK (Mal Kabul, Kalite Kontrol, Ürün Giriş, Paketleme, Yerleşim, Kargo)
  çok yakında

İlgili Makaleler

7 Yorum

 1. merhaba elinize sağlık çok güzel bir yazı olmuş.
  yazının devamını da bekliyoruz.
  emeğinize sağlık.

 2. Merhabalar, ellerinize sağlık çok faydalı bir paylaşım olmuş. Yazıların devamı ne zaman gelecek ?

 3. Çok güzel detaylandırılmış, umarım diğer tanımlı birimler içinde en kısa sürede açıklama metinleri gelir. Teşekkür ediyorum

 4. E TİCARET KONUSUNDA YENİ OKUMALAR YAPAN BİRİSİ OLARAK , BU YAZINIZ AKIL AÇICI VE BİLGİLENDİRİCİ OLDU. YAZARI BİLMEDİĞİM İÇİN YAZAN KURUMU KUTLARIM, EMRE KARABACAK İSE ŞAYET , EMRE BEYE DE ÇOK TEŞEKKÜRLER, YAZININ ALTINDA YAKINDA DEDİĞİNİZ YAZILARI DA BEKLİYORUM. BİZ FİRMA OLARAK E TİCARET SİTESİ KURMAYI AMAÇLIYORUZ. BEN YAKLAŞIK 15 GÜNDÜR İNTERNETTEN OKUMALAR YAPIYORUM. SİZİN YAZILARINIZ VE BİR KAÇ DAHA AKIL AÇICI YAZILARA RASTLADIM. DANIŞALIM NOKTASINA GELDİĞİMİZDE , MUTLAKA SİZİNLE GÖRÜŞECEĞİZ, KOLAY GELSİN.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu