Pazarlama

Halkla İlişkilerin 31 Farklı Tanımı

Halkla ilişkiler veya daha tanımsal adıyla PR, pazarlama çalışmaları veya sosyal medya çalışmaları esnasında girilen diyalogları temsil etmektedir. Bu tür diyaloglarda yer alan kişilerin belirli bir konuda farklı bakış açılarına sahip oldukları gözlemlenir. Geleneksel anlamda ise halkla ilişkiler belirli bir kişinin sizden bahsetmesi, markanın veya organizasyonun medya kanallarında yer alması anlamına gelmektedir. Görünür olunması ve markanın kişiliğini, kimliğini yansıtan reklam dışı görüntüde bir algı operasyonudur.

Sürekli değişen dijital pazarlama ve sosyal medya dünyasında aktif bir biçimde pazarlamacı olmak demek halkla ilişkiler çalışmalarının rolünü tam anlamıyla özümsemeyi gerektirir. Bu çalışmaları organizasyonun gerçekleştirilmekte olan pazarlama ve iletişim çabalarının tümüne yansıtmak gerekmektedir. Halkla ilişkileri en iyi şekilde tanımlamayı başardığınız sürece profesyonel anlamda bu hedefe ulaşabilmeniz mümkün olacaktır.

Halkla İlişkilerin 31 Farklı Tanımı

Tüm Tanımlamalardan Bağımsız 112dijital’in Halkla İlişkiler Tanımı:

Halkla ilişkiler sosyal psikolojiden bağımsız düşünülemez. Markanın hedef kitlesinin zihnindeki marka yada ürün algısını marka lehinde güncellemeyi, oluşturmayı yada tamir etmeyi amaçlar. PR’da kullanılacak silahlar

 • Hedef kitlenin kanaat önderleri,
 • Takip ettikleri kurum yada kuruluşlar,
 • Özendikleri, katıldıkları yada içinde bulunmak istedikleri topluluklar, organizasyonlar yada eserler.

Tüm bu silahların dışında bence günümüzde bu işin atom bombası yani her tipten, dilden, milletten, inançtan insanın bir numaralı kanaat önderi “GOOGLE arama motoru”. En büyük kanaat önderi Google. Herkes her şeyi google’a soruyor, onun önceliklendirdiği siteler, markalar, fotoğraflar insanlarca genel kabul haline geliyor. Dijital dünyada mecralar ve insanların vakit ayırdıkları ekranlar değişti. Youtube, Google, Facebook gibi mecralarda büyük toplulukların takip ettiği kişiler eskinin köşe yazarları değerindedir. Bir Youtube fenomeni ile yapacağınız çalışma da esasen eksiksiz bir PR çalışmasıdır.

 • Tecrübeli olan halkla ilişkiler uzmanları tarafından yapılmış olan 31 farklı halkla ilişkiler tanımını gözden geçirdikten sonra halkla ilişkilerin önemini daha iyi kavrayabilirsiniz. Burada yer alan tanımların her birisi uzmanlar tarafından yapılmıştır. Tanımlarda herhangi bir önem sırası gözetilmemiştir.
 1. Halkla ilişkiler, bir organizasyonun ve onun hitap ettiği kitlelerin birbiriyle uyumlu olmasını sağlamaktadır. Halkla ilişkiler genel olarak bir organizasyona işletme olarak değil kolektif grup halinde uygulanmaktadır. Bu uygulanma sırasında hitap edilen kitle birbirinden farklı paylara sahip olmaktadır.
 2. Halkla ilişkiler, bir organizasyonun mesajını doğru zamanda ve doğru yerde doğru hedef kitlelerine ulaştırmayı amaçlamaktadır. Teknolojinin ve araçların çoğalmasıyla ortaya konan çabaların değerini ve bu çabaların markayla olan bağını ölçümlemek mümkün hale gelmiştir.
 3. Halkla ilişkiler, insan bağlantılarını anlama ve bu bağlantıları en derin seviyede gerçekleştirebilme sanatıdır. Halkla ilişkiler çalışmalarının ilk zamanlarında her şey insanlarla kurulan ilişkilerle ilgili olmuştur. Daha sonra işin içine istek ve amaç gibi değerler girmeye başladı ve halkla ilişkilerin yeni bir dünyası ortaya çıkmıştır. Sosyal medya, markalaşma ve pazarlama çalışmaları doğrultusunda bu yeni dünyanın içerisinde farklı bir seviyeye ulaşmak gerekmiştir.
 4. Geleneksel anlamda halkla ilişkiler medyayı ve ünlüleri kullanmakla ilgilidir. Medyanın ve ünlülerin erişim olanaklarından ve otoritesinden faydalanıp hikayeler anlatmak geleneksel halkla ilişkiler çalışmalarının bir parçasıdır. Ancak, yeni medya dünyasında her şey dijitale dönüşmeye başladıkça geleneksel medyada yer bulmanın yanında Google’da yüksek sıralara sahip olmak da önemli hale gelmiştir. Bu aynı zamanda sektör öncülerine ait fikirlerin çok daha önemli olmasını sağlamıştır. Sonuç olarak halkla ilişkiler hala markanızın hitap ettiği insanlarla ilişki kurmak anlamına gelmektedir. Hitap ettiğiniz insanlar sizi şaşırtabilir çünkü bu insan aynı zamanda kendiniz bile olabilirsiniz.
 5. Halkla ilişkiler, bir şirketin hitap ettiği birbirinden farklı kitlelerle iyi ilişkiler kurmak anlamına gelmektedir. Bunu yapabilmenin yolu ise olumlu tanıtım gerçekleştirmek, iyi bir şirket imajı oluşturmak ve kriz yönetimini en iyi şekilde yönetmekten geçmektedir. Bugünlerde halkla ilişkiler konusunda uzman olmak isteyen bir firmanın sosyal medyayı iyi bir biçimde kullanabilmesi gerekmektedir.
 6. Halkla ilişkiler bir marka için haberlerle iletişim kurar, haberleri yönlendirir, haberleri alır ve haberlere cevap verir. Tüm bunları ise medya aracılığıyla gerçekleştirir. Halkla ilişkiler doğru hedef kitleye doğru sözlerle ulaşma sanatıdır. Halkla ilişkiler bir organizasyonun iletişim merkezidir. Bu çalışmalar bir şirketin imajını, itibarını, markanın algısını ve kültürünü şekillendirir. Halkla ilişkiler doğru mesajlardan faydalanarak bir markanın hitap ettiği kitleyle iletişim kurmasına yardımcı olmaktadır. Sosyal medya ortalarda yokken bir şirketin tek bir sesi bulunmaktadır ama sosyal medyanın varlığı durumu değiştirmiştir. Artık doğru mesajın iletilmesi birden fazla iletim kanalı vardır ve her kanaldan iletilen mesajın doğru olabilmesi için şirketin sesinin bir orkestra gibi uyumlu bir biçimde çıkması gerekmektedir.
 7. Halkla ilişkiler, bir organizasyonun mesajını birbirinden farklı hedef kitlelere, müşterilere, potansiyel müşterilere, yatırımcılara, çalışanlara, tedarikçilere, dağıtımcılara, medya çalışanlarına, sosyal medya ağlarına, devlet yetkililerine ve halka iletilmesini sağlayan pazarlama ve iletişim stratejisinin bir parçasıdır. İletişimin ve medyanın sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda bu mesajlar bir kişiden birçok kişiye, bir kişiden başka bir kişiye, birçok kişiden birçok farklı kişiye olacak şekilde iletilmektedir. Bu iletişim ve dağıtım çabalarının tamamının arama dostu olması gerekmektedir. Çünkü her bireyin aslında bir yayıncı olduğu bu yeni medya düzeninde arama dostu olmak fazlasıyla değerlidir. Organizasyonlar sosyal medyayı yakından takip etmeli, uygun anahtar kelimeleri bulmalı ve markadan ne şekilde bahsedildiğini görmelidir. Organizasyonun muhakkak günün her saati gelebilecek olan mesajlara cevap verebilecek niteliğe ve kriz yönetimini en iyi şekilde gerçekleştirebilme becerisine sahip olması gerekir.
 8. Halkla ilişkiler, bir kişi veya organizasyon ile onların mesajından fayda sağlayabilecek insanlar arasında samimi bir bağlantı kurma sürecidir. Halkla ilişkiler insanların onayını alacak çalışmaların farkında olma, topluluk oluşturma, etkileşim ve iletişim kurma, doğru projeler gerçekleştirme gibi çalışmaların farkında olmak anlamına gelmektedir. Halkla ilişkiler sadece kitlesel mesajlar göndermek, gerçekleri gündemde tutmak veya hitap edilen kitle ile şirket arasındaki bariyer demek değildir. Halkla ilişkiler gerçek bağlantılar kurmak anlamına gelmektedir.
 9. Halkla ilişkilerin amacı sektörünüz ve işletmeniz hakkında diyaloglara girmek, uygun paydaşlarla ilişki kurmak ve markanızın etrafında yer alan sektör öncülerinden ve diğer ilgili partilerden oluşan bir destekleyici topluluk oluşturmaktır.
 10. Medya ile olan ilişkimiz içerisinde halkla ilişkileri iyi bir müşteri hizmeti olarak görmek durumundayız. Bize gelen veri taleplerini toplayarak bunları değerlendirmeye çalışmalı veya bunları olabildiğince hızlı bir biçimde analiz etmeliyiz.
 11. İyi halkla ilişkiler, şirketin planları doğrultusunda en önemli mesajları hedef kitleye uygun kanallar vasıtasıyla ulaştırabilme konusunda ortaya konacak iletişim becerisidir.
 12. Halkla ilişkiler, tanıtım amacıyla ve olumlu bilinçlendirme, ilişkilendirme, imaj oluşturma, algı oluşturma teşviki ortaya koymak adına gerçekleştirilen çalışmalar bütünüdür. Bu çalışmalarda yaratıcı olma, dağıtımı en iyi şekilde yapma ve elde bulunan mesajı en iyi şekilde iletmek gerekmektedir. Tüm bunların hepsini hedef kitlenin beklentileri doğrultusunda yapabilmek önemlidir.
 13. Halkla ilişkiler bir markanın hitap ettiği pazara yönelik imajını olumlu hale dönüştürmeye hedeflenmiş çalışmalardır.
 14. Halkla ilişkilerin tanımı “itibar, değer ve ilişki oluşturma” şeklinde olmalıdır. Halkla ilişkiler oldukça değerlidir ama değeri tanımlanmış değildir. Her ne kadar bu fonksiyon pazarlama halkla ilişkileri içerisinde fazlasıyla etkileyici olasa bile itibar kazanma ve sorun yönetimi alanına vakit ayırmak çok daha iyidir. Eğer bir organizasyon hedef kitlesi içerisinde iyi bir itibara sahipse müşteriler bu markadan ürün veya hizmet satın almaya daha yakın olacaktır. Bu aynı anlamda pazarlama hedeflerinin yerine getirilmesi anlamına gelecektir.
 15. Halkla ilişkiler çift yönlü oluşturulabilen ve yönetilebilen bir yönetim fonksiyonudur. Karşılıklı ilişkiler ve bir organizasyon ile onun hitap ettiği kitle ile paydaşlar arasındaki iletişim genellikle bu çalışmaların başarısını ve başarısızlığını belirleyen temel etkendir. Halkla ilişkiler yönetimi süregelen araştırma, analiz, planlama ve gelişimi anlama, stratejik ilişkiler geliştirme ve bunları besleme gibi çeşitli unsurlardan oluşur. Halkla ilişkiler çalışmaları içerisinde uzmanlaşılması gereken yatırımcı ilişkileri, lobicilik faaliyetleri, kamu işleri, tanıtım ilişkileri, medya/blog ilişkileri, çalışan ilişkileri, uluslararası ilişkiler ve kriz yönetimi gibi alanlar bulunmaktadır. Sık sık halkla ilişkiler ile tanıtım aynı anlamda kullanılsa bile bu halkla ilişkilerin doğru anlaşılamadığı anlamına gelmektedir.
 16. Arama motorları, sosyal ağ siteleri ve video paylaşım toplulukları halkla ilişkileri yeniden tanımlayarak “halkı” halkla ilişkilerin içerisine eklemiştir. Halkla ilişkiler bir organizasyon ile onun hitap ettiği kitle arasındaki iletişimi yönetme çabasıdır. Ancak bu tanımlama artık çok daha esnektir ve gelecekte değişmesi muhtemeldir.
 17. Halkla ilişkiler bir zamanlar “ücretli olmayan” medya içerisinde bir pazarlamacıların iletilmek istenen mesajı yayıncılara dağıtım amacıyla teslim etmesi anlamına gelen pazarlama çalışması anlamına gelmekteydi. Sonuç olarak sunulan içerik bir tür otorite algısı oluşturmaktaydı. Ek olarak halkla ilişkiler, iletilen mesajın takip edilmesi kaydıyla medya ile kurulan etkileşim anlamına gelmektedir.
 18. Halkla ilişkiler, dahili ve harici olmak üzere bir organizasyon ile onun çeşitli paydaşları arasında gerçekleştirilen iletişimdir.
 19. Pazarlamanın bir parçası olarak halkla ilişkiler bir ürünü veya hizmeti en az maliyetle veya maliyetsiz bir biçimde tanıtmak demektir. Burada temel hedef, tamamlayıcı ücretli pazarlama çalışmalarından faydalanarak bir firmanın güvenilirliğini ve otoritesini uygun geleneksel veya dijital kanallar vasıtasıyla ulaştırmaktır.
 20. Saf halinden söz etmek gerekirse halkla ilişkiler iletişim vasıtasıyla insanların fikirlerini etkileme sanatı ve bilimidir. Bugünlerde ise halkla ilişkiler çoğunlukla mesaj kontrolü olarak ifade edilmektedir. Mesaj kontrolündeki problem ise her şeyin bir yanılsama olmasıdır. En iyi halkla ilişkiler çalışması insanları anlamak ve ürünlerinizde problem varsa bunun farkında olmaktır.
 21. Bugünün halkla ilişkiler profesyonelleri, otorite, liderlik ve etkileme gibi sıradan halkla ilişkiler hedeflerini içeriğin kesişimini, sosyal teknolojileri ve pazarlama açısından anlayabilmelidir. Halkla ilişkiler bilgi akışını yönetmek ve içeriği sürekli olarak ön plana çıkartıp etkileşim beklemekten çok daha fazlasıdır.
 22. Entegre pazarlama ve halkla ilişkiler farklılık yaratmak için çoklu kanal mesajlarına ve aynı zamanda müşteriler için anlamlı olacak kazanımlar elde etmeye odaklanır.
 23. Halkla ilişkiler ve ticari iletişim bir pazarlama çalışmasıdır. Hedef kitleye herhangi bir şekilde ilgi duymadıkları maddi olmayan bir şey satmaya çalışmadığınız sürece bu tanım geçerlidir.
 24. Özünde halkla ilişkiler kitlelerin şirketiniz, ürünleriniz, markanız ve diğer unsurları hakkındaki algısını yönetmek ve şekillendirmekle ilgilidir. Halkla ilişkiler, kitlelerin algısına şekil verebilmek için çeşitli diyalog yöntemlerini kullanır. Bazı durumlarda halkla ilişkiler, markanıza şüpheyle yaklaşanları markanız veya şirketiniz için vaizlere bile dönüştürebilmektedir.
 25. Reklam: Bir bara gittim, gördüğüm ilk ateşli kadına yatakta ne kadar iyi olduğumu söyledim. Ateşli kadın benimle eve gelmedi. Halkla İlişkiler: Bir bara gittim, ateşli kadının arkadaşı beni gördü ve arkadaşına benim yatakta ne kadar iyi biri olduğumu söyledi. Ateşli kadın benimle eve geldi.
 26. Bir işletme gözüyle bakılacak olursa pek çok insan halkla ilişkileri tek yönlü bir iletişim olarak düşünmektedir. Bu tek yönlü iletişimde paydaşları şirketin menfaati doğrultusunda yönlendirmek gibi bir niyet vardır. Esasında halkla ilişkiler bir organizasyon ile onun paydaşları arasında bir diyalogdur. Halkla ilişkiler aynı zamanda karşılıklı anlayış oluşturmak ve bu yolla şirketin veya onun ürünlerinin ve hizmetlerinin itibarını güçlendirmektir.
 27. Halkla ilişkiler, şirketin hedeflerini yerine getirmek amacıyla uygulanan pazarlama çalışmalarına entegre edilen oldukça stratejik bir disiplindir. Halkla ilişkiler şirketleri ve sözcüleri dahili ve harici hedef kitleyle bir araya getirir. Halkla ilişkiler entegre pazarlama kampanyalarını tamamlayıcı niteliktedir. Halkla ilişkiler aynı zamanda medya ilişkileri, sosyal medya ilişkileri, liderlik, sektörsel analiz ilişkileri, yatırımcı ilişkileri ve özel etkinlikler aracılığıyla ölçülebilir sonuçlar elde etmektir.
 28. Halkla ilişkiler, pazarlama fonksiyonun içerisinde geniş yer kaplayan bir niteliktir. Halkla ilişkilerin temel hedefi şirketlerin markalarını oluşturmasına yardımcı olmaktır. Halkla ilişkiler bir markanın son haberlerini yayınlamaktan çok daha fazlasıdır. Halkla ilişkiler iletişim stratejilerinden yararlanarak bir pazarın içerisinde liderlik yoluyla var olmaya çalışmaktır. Sadece kendi kendine hizmet eden bir marka olmaktan ziyade üçüncü parti bakış açılarından yararlanmaktır. Basın, blog yazarları, analizciler ve sektör öncüleri gibi bulunulan sektörde etkileşim düzeyi yüksek kişilerle etkileşim kurmakla ilgilidir.
 29. Halkla ilişkiler teknolojinin gelişmesiyle birlikte kendini geliştirmiş ve yönetim içerisindeki rolü önem kazanmıştır. Halkla ilişkiler bir şirketin hedef pazarla iletişimindeki anlatıcı konumundadır. Temel hedef ise iletişim yoluyla erişim olanaklarını genişletmektir.
 30. Halkla ilişkiler büyümek için gerçekçi, inandırıcı ve uygun haberler ve bilgiler sunma sanatı ve bilimidir. Halkla ilişkiler aynı zamanda markanın kabul edilebilirliğinin, bilinirliğini, itibarını ve uygun koşullarda satış imkanlarını yönetmek ve korumakla ilgilidir. Halkla ilişkiler çoğunlukla ölçülebilir, hızlı gerçekleşen diyaloglar ve etkinlikler oluşturarak hedef kitlede olumlu izlenim oluşturmaktır.
 31. Halkla ilişkiler, geleneksel ve dijital medyayı kullanarak, paylaşmaya değer ve insanları etkileyen uygun hikayeler sunmak ve bu insanları bilgilendirip eğitmek anlamına gelmektedir. Halkla ilişkiler yaratıcı, kapsamlı ve özlü yaklaşım gerektirir. Bu yaklaşımda duygulara ve insanlara hitap eden hikaye anlatıcılığı olmalıdır. Halkla ilişkiler sayesinde haberleri ve medyayı kullanarak insanları etkilemek ve harekete geçirebilmek mümkündür.

Halkla ilişkiler için hangi tanımı yaparsanız yapın belirli faktörler hep aynıdır. Halkla ilişkiler bir organizasyonun genel pazarlama ve iletişim fonksiyonu konumundadır. Halkla ilişkiler, üçüncü parti medya ve sosyal medya kullanılarak bir organizasyonun birbirinden farklı insanlarla etkileşim kurmasına yardımcı olmalıdır. Halkla ilişkiler gerektiği zaman bir organizasyonun itibarını korumalı ve kriz yönetimi sağlamalıdır. Bununla birlikte halkla ilişkiler çeşitli arama motoru optimizasyonu fırsatlarını anlamayı ve değerlendirmeyi gerektirmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu